خدمات در استان قم

سرمایه گذاری می کنیم

در جهت راه اندازی فعالیت های اقتصادی قانونی با در نظر گرفتن موارد شرعی حاضر به تأمین سرمایه می باشم. سرمایه گذاری در امور اقتصادی طرف مقابل با شرایط ذیل امک...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۷:۲۶ | قم | مرتضی

شراکت

جهت شروع حرفه ای که تخصص آنرا دراید فضای بزرگ درمرکز شهر در اختیار شما قرار میگیرد. با خط تلفن و اینترنت پرسرعت و فضایی با حداقل 6 اتاق که امکان افزایش اتاق...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | قم | z.sabz

باربری با نیسان نو

باربری بانیسان نو؛ به تمام نقاط کشور باقیمت مناسب با راننده باتجربه**

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | قم | خوانساری