کاشی کاری مساجد - کاشی معرق - کاشی های هفت رنگ - استان قم

آقای عباسی: ۰۹۱۲۲۵۲۳۵۲۴ - ۰۹۱۲۲۵۲۸۰۹۰ - ۰۲۵۳۶۵۰۰۲۶۱ - ۰۲۵۳۶۵۰۱۲۹۴

کاشی کاری مساجد در قم مجموعه ما آماده خدمات رسانی در زمینه طراحی و اجرای کاشی کاری به شرح زیر می باشد. • کاشی کاری مساجد ( Tiled mosque ) ، حسینیه ها ، کلیه مکان های مذهبی ، نماز خانه ها و ... • کاشی سازی نقش ها • تابلو های مینیاتوری لازم به ذکر است که : 1 - کاشی کاری با استفاده از کاشی های 7رنگ ( هفت رنگ - خشتکی ) و معرق انجام می شود. 2 - کاشی کاری مساجد شامل شبستان و سر در ورودی ، گل دسته ها ، گنبد و محراب می شود. کاشی کاری یک شیوه ی تزیین بناهای اسلامی است که یکی از بخش های معماری اسلامی محسوب می شود. * کاشی 7 رنگ تشکیل شده از خشت‌های ظریف لعاب دار است که هریک از آنها قسمتی از طرح کلی را شامل می شود. * کاشی معرق تشکیل شده از قطعه های کوچک مختلف می باشد که بر اساس طرح اصل یکایک تراشیده شده ودر جای مشخص شده نصب می شود.

آقای عباسی

قم > قم

۰۹۱۲۲۵۲۳۵۲۴ - ۰۹۱۲۲۵۲۸۰۹۰ - ۰۲۵۳۶۵۰۰۲۶۱ - ۰۲۵۳۶۵۰۱۲۹۴

فکس: ۰۲۵۳۶۵۰۱۲۹۴

تعداد بازدید: ۱۵۴۰۸

به روز رسانی: امروز ۰۸:۰۰

شناسه آگهی: ۶۱۸۰۸۱

تازه های کاشی کاری در استان قم